Ceník služeb

Všechny ceny jsou uvedeny bez DPH: 21% pro firmy, 15% pro domácnosti, dopravné mimo Prahu 21%.


Název produktu Určeno pro Popis Cena
Běžný pravidelný úklid - velký továrny, hotely, školy, nemocnice, obchdoní centra, administrativní budovy aj. Pravidelný úklid prováděný denně v prostorech klienta dle určených požadavků.
(viz. Rozpis prováděných prací)
od 1,50 Kč za 1m2/den
Běžný pravidelný úklid - malý malé kanceláře, byty, privátní ordinace, obchody, ateliéry, rezidenční vily aj. Pravidelný úklid menších prostor prováděný denně nebo jen ve dnech určených klientem
(viz. Doplnění - Běžný úklid malý)
350,- Kč/1hod
Hrubý úklid investoři, stavební firmy, podniky, hotely aj. stavební úklid - novostavby, rekonstrukce, kompletní úklid po malování, strojové čištění hal, koberců chemická ochrana podlahových krytin aj. individuální (dle množství a použitého materiálu)
Mytí oken nad 500 metrů čtverečních mytí oken včetně rámů od 16,-Kč/1m2
Čištění koberců mokrou cestou nad 100 metrů čtverečních strojní čištění koberců kotoučovým strojem a strojem s odsáváním od 16,- Kč/1m2
Čištění koberců suchou cestou   strojní čištění koberců suchou cestou 22,- Kč/1m2
Úklid bytů   kopletní generální úklid bytů
úklid bytů po malování
úklid bytů po rekonstrukci
(viz. Doplnění - Úklid bytů)
dle ceníku

Rozpis prováděných prací při běžném úklidu

POL. Č. DRUH PRÁCE ČETNOST
1. Vyprázdnění odpadkových košů v kancelářích, chodbách a WC, vč. vynesení odpadu do odpadových nádob objednatele. Denně
2. Vyprázdnění a umytí popelníků. Denně
3. Zametení a vytření podlah s pevnou krytinou (PVC, dlaždice aj.) Denně
4. Otření dveří kolem klik z obou stran. Denně
5. Setření prachu z pracovních stolů, telefonních přístrojů a stolních lamp. Denně
6. Očištění koberců mechanickým kartáčem, luxování. Denně
7. Umytí hygienických zařízení (WC, sprchy, umývárny, kuchyňky, šatny aj.) Denně
8. Vyvětrání místností. Denně
9. Očištění dveřních rohožek a venkovních roštů. Denně
10. Kontrola funkčnosti zařízení v uklizených prostorách (osvětlení, splachovače, baterie aj.) a nahlášení závad pověřenému zaměstnanci objednatele. Denně
     
11. Umytí dveří a zárubní z obou stran. 1 x týdně
12. Omytí madel zábradlí u schodišť a vestibulů, balkónů aj. 1 x týdně
13. Otření židlí a pevných částí křesel. 1 x týdně
14. Umytí keramických obkladů hygienických a ostatních zařízení. 1 x týdně
15. Umytí a desinfekce odpadkových košů a nádob na WC. 1 x týdně
16. Otření obrazů, ozdob aj. zavěšených předmětů. 1 x týdně
17. Umytí obkladů stěn (dřevěné, korkové aj.) 1 x týdně
18. Vyčistění kabin výtahů. 1 x týdně
19. Kompletní desinfekce a umytí hygienických zařízení (WC, sprchy, umývárny), vč. ost. příslušenství (kuchyňky, šatny aj. vč. vyčištění chromových baterií u sprch, umyvadel, bidetů aj.) 1 x týdně
     
20. Vyčištění zrcadel a skel nábytku. 1 x za 14 dnů
21. Omytí vnitřních okenních parapetů a nízkého nábytku do výše 1.8 m. 1 x za 14 dnů
     
22. Omytí a vyleštění nábytku. 1 x měsíčně
23. Setření prachu z vysokého nábytku - nad 1.80 m. 1 x měsíčně
24. Omytí a očištění požární techniky (přístrojů, hydrantů aj.) 1 x měsíčně
25. Otření vypínačů, zásuvek, povrchů přístupných rozvoden 1 x měsíčně

Běžný úklid malý

Produkt vhodný pro pravidelný úklid menších prostor. Fa E-cleaning s.r.o. pravidelně dodá na místo určené zákazníkem vlastního pracovníka, který na základě předložených požadavků zákazníka provede běžný úklid. Vybavení pracoviště úklidovou technikou je ve vlastnictví zákazníka, který financuje i jeho údržbu. Standardní čistící prostředky dodá fa E-cleaning s.r.o.. Při první návštěvě u zákazníka provede pracovník fa E-cleaning s.r.o. za přítomnosti zákazníka tzv. zaváděcí úklid, jehož popis se stane přílohou smlouvy o dílo. Při tomto úklidu se změří nutný čas potřebný k provedení úklidových prací v požadované kvalitě. Sazba za 1 hodinu pracovníka je 350,- Kč. Minimální doba úklidu je 2 hodiny při jedné návštěvě.

Úklid bytů

Byt GÚ po malířích GÚ po rekonstrukci plocha doba úklidu
až 2+1 1999Kč 2299 Kč 2499 Kč do 50m2 3 hod., jeden pracovník
3+1 2499Kč 2799 Kč 2999 Kč do 70m2 4 hod., jeden pracovník
4+1 2999 Kč 3299 Kč 3499 Kč do 90m2 5 hod., jeden pracovník

 

GÚ - (generální úklid):

jedná se o tzv. velký úklid domácností před svátky nebo při dalších různých příležitostech. Pracovníci fy E-cleaning s.r.o. provedou kompletní úklid celého bytu (např.: mytí oken, čištění koberců a sedaček, mytí dveří, osvětlení atd.).

 
GÚ po malířích:

popis vykonaných prací je stejný jako u GÚ, avšak úklid bytu je prováděn po malířích.

 
GÚ po rekonstrukci:

popis vykonaných prací je stejný jako u GÚ, avšak úklid bytu je prováděn po rekonstrukci (bez odvozu sutí a jiného objemného odpadu).


Při objednávce do 500,- Kč je účtováno dopravné ve výši 10,- Kč/km.